Мотокар – основни правила за здравословни и безопасни условия на труд. Част 2

October 5, 2022by administrador0

Продължаваме поредицата с основните изисквания, които следва да се спазват по време на работа с кари високоповдигачи.

Оперирането с кари високоповдигачи е свързано с обработване на товари на височина, поради което опасността от възникване на произшествия е най – съществена. Това налага водачът на тази машина да спазва следните основни изисквания:

 

1. Повдигането на товара задължително да се осъществява, като се спазва условието центъра на тежестта на товара да бъде максимално близо до челото на виличните рогове.

2. Да работи с товари, чието тегло да отговаря на товарната диаграма на високоповдигача.

3. Да не използва повдигателната уредба като теглично приспособление.

4. Да не превозва хора върху кара, виличните рогове, сменните съоръжения или ремаркетата.

5. Да извършва движение с високо повдигнат товар само в мястото на повдигането или свалянето на товара.

6. Да не използва кари-високоповдигачи без защитен покрив, когато такъв е предвиден в конструкцията на кара.

7. Да поема товара с възможно най – отдалечени един от друг и симетрично разположени вилични рогове.

8. Преди всяко потегляне на кара-високоповдигач, без значение дали е с товар или без, да поставя виличните рогове на повдигателната уредба в транспортно положение при наклонена мачта назад на транспортна височина 300мм.

9. Да не повдига хора, освен ако не използва специално разработена за тази цел от завода производител работна платформа.

10. Да е уверен, че вижда ясно местата от стелажите, в които позиционира товара си. Когато е необходимо да потърси помощ от друго лице.

11. Да не използва върха на виличните рогове като лост за повдигане на товари.

12. Да не натиска товара с върха на виличните рогове.

13. При напускане на работното място да оставя машината със спусната на терена повдигателна количка. Виличните рогове трябва да лежат на пода. Да оставя включена защита за предотвратяване на пускане на машината от неупълномощени лица.

14. Да не добавя противотежести към високоповдигача, за да се увеличи номиналната му товароподемност.

15. При транспортиране на обемисти товари, намаляващи видимостта на преден ход, движението да се извършва на заден ход. По изключение движението може да се извърши бавно на преден ход, но с помощта на човек, който да оказва пътя на водача.

16. Да не използва приспособления за удължаване на вилицата, които не са одобрени от производителя.

Устойчивостта на кара – високоповдигач е най – важно, от гледна точка на безопасността по време на работа (при товарене, разтоварване и движение в завой). Поради тази причина водачът на високоповдигача трябва да прецени дали поеманият товар е по – малък или равен на номиналната товароподемност на машината. Не се допуска поемането на товари с по – голямо тегло. Разположението на центъра на тежестта на товара трябва да е на определено разстояние от челото на вилицата. Ако това разстояние е по – голямо от предписаното, то теглото на товара не трябва да бъде по – голямо от посоченото в товарната диаграма на високоповдигача.

 

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ FACEBOOK                            ПРОЧЕТИ ОЩЕ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *