Мотокар – основни правила за здравословни и безопасни условия на труд. Част 3

October 5, 2022by administrador0

В днешната статия ще обърнем внимание на изискванията към работните места за експлоатация на мотокарите и електрокарите.

С цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, трябва да разгледаме и общите изисквания към работните места. Като цяло към тях могат да се отнесат:

1. Зоните на експлоатация – да осигуряват безопасна работа както за водача, така и за обкръжаващата го среда. В случай на аварийни ситуации да позволяват бързо и безпроблемно напускане. Когато използването на мотокарите и електрокарите извън тяхната зона на експлоатация е неизбежно, трябва да се извърши оценка на възможността от възникване на допълнителни опасности. Тази оценка на риска следва да бъде основата на изграждане на сигурна система на безопасност при новите условия на експлоатация.

2. Пътища – подът на помещенията да се оразмери за максималните натоварвания на осите на карите.

3. Мотокарите и електрокарите да се експлоатират само при условие, че в зоната на експлоатация е гарантирано спазването на необходимите мерки за чистота на въздуха.

4. Препятствията по маршрута на движение (ако има такива) да бъдат осигурени с недеформируеми покрития с висок коефициент на сцепление и лесно преодолими прагове. От друга страна, при възможност да се въведат еднопосочни системи за движение, с цел да се намали рискът от инциденти.

5. Местата, установени за складиране, да се ограждат и означават с определените знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана.

6. Стелажите и рафтовете в складовите помещения да гарантират безопасно работа без никакви съмнения за възможности да поемат необходимия товар

7. При условие, че видимостта не е достатъчна, да се изискват допълнителни осветителни устройства.

8. По време на товарене и разтоварване на камиони, ремаркета, контейнери или вагони, когато е необходимо кара да се движи по пода им, те трябва да бъдат в добро състояние и да издържат без проблем общото нормално натоварване на кара и товара.

9. Що се отнася до доковете и рампите, те трябва да притежават осигурена подходяща защита на ръбовете, с цел минимизиране на риска от падане или преместване на кара върху ръба на товарния док или рампа.

10. При използване на мотокар в лошо проветрива зона, трябва да се вземат под внимание емисиите на отработените газове.

11. Опасните за движения места и зони да се ограждат или очертават и означават с установените знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана.

12. За превозване на извънгабаритен товар, трябва да се осигури височина и широчина на проходите. Те трябва да са достатъчни за свободно преминаване и движение при недобра видимост. В тези случаи е най – добре е придвижването да се извършва бавно на преден ход с помощта на човек, който да показва пътя на водача.

13. И не на последно място, когато над коридорите за движение има ниско монтирани съоръжения, които биха затруднили преминаването на карите, тези препятствия трябва да бъдат ясно обозначени с установените знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана.

 

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ FACEBOOK                            ПРОЧЕТИ ОЩЕ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *