Мотокар – основни правила за здравословни и безопасни условия на труд.

October 4, 2022by administrador0

В поредица от статии ще се опитаме да ви предоставим полезна информация относно основните правила, които трябва да се спазват в процеса на работа с мотокари и електрокари.

В следващите редове ще посочим основните елементи от правилата при работа с електрокари и мотокари. Тези правила са отлична предпоставка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с тези машини.

Ще започнем с това, какви са общите изисквания към водачите на електрокари и мотокари. Към тях можем да отнесем:

1. Да притежават свидетелство за правоспособност за работа с електрокар и мотокар. Да са упълномощени за експлоатацията им с писмена заповед на работодателя.

2. Като цяло, да спазват конкретните правила за движение на територията на предприятието. А извън него – Закона за движение по пътищата.

3. Да транспортират и боравят само с товари с тегло, по – малко или равно на номиналната товароподемност или товаримост на кара.

4. Водачите, трябва да преместват единствено правилно поставени, коректно подредени или палетизирани товари.

5. Да спазват разпорежданията за безопасна експлоатация по отношение на техническите параметри на поверената им машина (товароподемност, преодоляван наклон, скорост на движение и др.).

6. Да не позволяват возенето на хора седнали върху товара или върху други места на машината, освен ако има втора седалка за обслужващ персонал.

7. Не бива да използват мобилен телефон по време на работа.

8. Забранява се употребата на алкохол и наркотични вещества по време на работа.

9. Да зареждат машината с гориво, докато двигателят работи.

10. Трябва да преглеждат изправността на всички системи и органи за управление преди стартиране на работа с машината:

  • системи за повдигане и накланяне

  • спирачни системи

  • системи за осветление и сигнализация

  • системи за управление на машината

  • предпазни устройства

  • теглични устройства и приспособления за окачване

  • външен оглед на състоянието на гумите

  • изтичане на течности и др.

11. Също така задължително и винаги да поставят предпазния колан.

12. Да поддържат машината чиста, с цел лесно и бързо откриване на технически неизправности и предотвратяване на риска от пожар. За почистване на машината не бива да се използват възпламеними разтворители (с температура на възпламеняване по – ниска от 61° С).

13. Да не работят с неизправен мотокар или електрокар.

14. При работа с газов мотокар, да не допускат елементите на газовата уредба да се нагряват повече от 50° С.

15. Да не оперират с машини, на които пневматичните гуми имат пукнатини или са с износени протектори. С други думи, ако карът е с плътни гуми те трябва да не са разслоени, отчупени, отлепени от джантата или износени над допустимото.

 

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ FACEBOOK                            ПРОЧЕТИ ОЩЕ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *