HomeTag

полезно Archives - Мотокари и електрокари Пловдив

October 5, 2022
Мотокар – основни правила за здравословни и безопасни условия на труд. Част 3

В днешната статия ще обърнем внимание на изискванията към работните места за експлоатация на мотокарите и електрокарите. С цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, трябва да разгледаме и общите изисквания към работните места. Като цяло към тях могат да се отнесат: 1. Зоните на експлоатация – да осигуряват безопасна работа както за...

October 5, 2022
Мотокар – основни правила за здравословни и безопасни условия на труд. Част 2

Продължаваме поредицата с основните изисквания, които следва да се спазват по време на работа с кари високоповдигачи. Оперирането с кари високоповдигачи е свързано с обработване на товари на височина, поради което опасността от възникване на произшествия е най – съществена. Това налага водачът на тази машина да спазва следните основни изисквания:   1. Повдигането на...

October 4, 2022
Мотокар – основни правила за здравословни и безопасни условия на труд.

В поредица от статии ще се опитаме да ви предоставим полезна информация относно основните правила, които трябва да се спазват в процеса на работа с мотокари и електрокари. В следващите редове ще посочим основните елементи от правилата при работа с електрокари и мотокари. Тези правила са отлична предпоставка за осигуряване на здравословни и безопасни условия...